Usluge

Usluge obavljamo u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Zakonom o porezu na dohodak, Zakonom o porezu na dobit i drugim propisima koji uređuju računovodstveno-financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj.

 • Ustrojavanje i vođenje poslova poduzetnika (d.o.o., d.d.): dnevnik, glavna knjiga, kunsko i devizno poslovanje, knjige ulaznih i izlaznih računa
 • Ustrojavanje i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija obrtnika: knjiga primitaka i izdataka, knjige ulaznih i izlaznih računa, knjige tražbina i obveza
 • Ustrojavanje i vođenje evidencija: dugotrajne imovine, materijalno i robno knjigovodstvo, salda konti dobavljača i kupaca, analitike plaća radnika i porezne kartice radnika, nadzorne knjige uvoza i izvoza i sve druge propisane evidencije
 • Obračun PDV-a
 • Obračun amortizacije
 • Obračuni plaća i naknada radnika, uz sastavljanje svih propisanih izvještaja
 • Obračun naknada prijevoza na posao, putnih naloga, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih nadoknada troškova radnicima
 • Obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i ostalih drugih dohodaka
 • Obračun proizvodnje kod proizvodnih poduzeća
 • Tromjesečni financijski izvještaji prema hrvatskim propisima
 • Godišnji financijski izvještaji prema hrvatskim propisima
 • Popunjavanje obrazaca i pripremanje ostalih dokumenata zahtijevanih od strane banaka u svezi kredita
 • Izrada posebnih izvještaja prema potrebama klijenata
 • konzalting u praćenju investicija
 • prijave u sustav poticanja ulaganja
 • Priprema i izrada propisanih poreznih evidencija, obračuna, temeljnih financijskih izvještaja i godišnjih poreznih prijava
 • Pravodobno informiranje klijenata o promjenama koje se odnose na specifičnosti njegova poslovanja
 • Dostava dokumenata i obrazaca klijentima, bankama, Poreznoj upravi, FINA-i, HZZO-u, HZMO-u i svim ostalim institucijama prema potrebi
 • Sudjelovanje i asistiranje revizorima prilikom revizije financijskih izvještaja
 • Sudjelovanje i asistiranje Poreznoj upravi i drugim tijelima u nadzornom postupku
 • Ostale poslovne usluge prema zahtjevima klijenata
 • Zastupanje korisnika po njihovoj punomoći
 • Porezno zastupanje za nerezidente
 • Praćenje MOSS sustava i izrada izvještaja i svih vrsta plaćanja u poslovanju (PayPal i dr)
 • Organizacija i izrada prijava za izaslanje radnika (A 1) kao i praćenje istih sa svim obračunima i izvještajima

Nudimo kompletno savjetovanje o osnivanju i uvjetima rada raznih oblika trgovačkih društava u Hrvatskoj.

Savjetovat ćemo vas o tome tko i pod kojim uvjetima može osnivati tvrtku u Hrvatskoj, objasniti ćemo vam postupak osnivanja tvrtke, savjetovati ćemo i oko otvaranja poslovnog računa za tvrtku, troškova oko osnivanja poduzeća i koje su određene prednosti - koristi koje dobivate investiranjem u Hrvatskoj.

Prema dogovoru vam možemo dati u najam adresu za sjedište vaše tvrtke u Hrvatskoj.

Prvo mjesto u definiciji poslovanja poduzeća Mari d.o.o. zauzima kvalitetna ponuda usluga pruženih od strane visokoobrazovanih i iskusnih radnika te zadovoljstvo stranaka. Pri tome je od ključnog značaja rad svih zaposlenih, koji sa stručnim pristupom i predanim radom pridonose ispunjavanju zahtjeva svakog pojedinog klijenta. Optimalno ulaganje energije i znanja kod rješavanja svakog problema, bez obzira na stupanj njegove zahtjevnosti, osigurava visoku kvalitetu ponude.

U svojem dugogodišnjem radu poduzeće je svojim uspješnim poslovanjem steklo razna znanja i vještine, kao i korisna iskustva. Dokaz iskustva zaposlenog kadra je broj postojećih klijenata, kao i opseg raznovrsnih poslova koje poduzeće obavlja. Iz svakog obavljenog posla i potreba svake pojedinačne stranke zaposlenici dobivaju nova, dragocjena iskustva za uspješno rješavanje predstojećih izazova. Učinkovitosti zaposlenika uz stručnost i predanost pridonosi i ugodno radno okruženje i međusobna usklađenost kolektiva.

Varaždinska ulica, I odvojak 11, Jalkovec, 42 000 Varaždin

Tel: +385 42 314 400
Fax: +385 42 314 408
* - obavezna polja